Ny teknik

Sverige i topp inom finansteknologi

 

Sverige står sig mycket starkt när det gäller finansteknologi (förkortat Fintech). Det visar sig bland annat genom att det görs förhållandevis mång fintech-satsningar per capita i Sverige. Klarna, iZettle, Trustly, Enkla och peer-to-peer plattformen Lendify hör till de mest framgångsrika företagen på senare år. Skype ska också nämnas i sammanhanget. Det faktum att Sverige även är framstående inom mobiltelefoni och teknologi (genom företag som Ericsson) har bidragit till att vi är starka inom Fintech.

Vad är egentligen Fintech?

Fintech är, mycket enkelt uttryckt, IT-teknik tillämpad inom finansvärlden. Tekniska innovationer innebär att nya tjänster kan utvecklas, och inom finanssektorn finns ett stort sug efter tjänster som tar avstamp i just den utvecklingen. Allt som kan användas till att förbättra finansiella tjänster och den infrastruktur de kräver har en mycket stor marknad, globalt sett. I Sverige har vi både företag som tar fram ny hårdvara, och specialister på tillämpningar av denna nya hårdvara.

Stockholm är ett Fintech-kluster

Det är framförallt i Stockholm som svenska företag i branschen verkar. Ett kluster (eller en hub) kan sägas vara ett område där flera företag i närliggande branscher stärker varandra genom kunskapsutbyten, positiv konkurrens och de faktum att samhället investerar i service och infrastruktur som de alla har nytta av. Hela 18 % av alla investeringar inom Fintech i Europa sägs gå till företag baserade i Stockholm. Brexit, alltså det faktum att Storbritannien går ut ur EU, kan innebära att Stockholms position förstärks ytterligare. Många bedömare tror att flera företag kommer att välja Stockholm som bas i och med det, och flytta sin verksamhet från London.

Innovationer inom Fintech kan innebära enorma förändringar

Ett exempel på att framsteg inom finansteknologi kan få stora konsekvenser är uttagsautomaterna, som gjorde sitt intåg i slutet av 1960-talet, och sedan snabbt spreds över hela världen. Något som händer nu, som kan få nästan lika stora konsekvenser, är så kallade peer-to-peer lån. Där kan privatpersoner, via en säker teknisk plattform, låna pengar av varandra istället för att vända sig till banken. Om bankerna och kreditinstituten inte längre är det självklara valet för den som vill låna pengar så talar vi i sanning om en väldigt stor, för att inte säga historisk, förändring. Att allt fler väljer att ha sina pengar i e-plånböcker bidrar också till att de traditionella bankerna måste tänka om, och hänga med i utvecklingen inom Fintech.

louise