Råd om investeringar

Alternativa investeringar

 

De vanligaste formerna av investeringar bygger på antingen ränta eller företagsvärderingar (aktier). I den här texten ska vi titta på två andra typer av investeringar som du kan välja att specialisera dig på, eller ha som komplement till de vanligare invsteringsformerna. Det kan vara bra att ha många strängar på sin lyra som investerare eftersom det ger dig handlingsrymd i till exempel ekonomiska kriser.

Handla med valutor

Valutahandel innebär att du säljer en valuta för att kunna köpa en annan, utifrån de aktuella valutakurserna. Det är inte så vanligt att privatpersoner investerar i valuta men företag och banker, inte minst länders centralbanker, handlar i valutor för enorma belopp. Bland annat för att påverka valutakursen. Den vanligaste formen av valutahandel är spekulation, man köper och säljer valutor utifrån förutsägelser man gjort om valutornas rörelser i framtiden. Om en valuta kommer att falla eller stiga beror på många olika faktorer som kan vara svåra att förutse. För att bli riktigt bra på valutahandel behöver man kunna mycket om både politiska och ekonomiska skeenden.

En annan form av valutahandel, som framförallt företag sysslar med, kallas för hedging. Det är en affär som innebär att man minskar risken för att man ska ta skada av en negativ framtida valutautveckling. Detta kan dock sägas vara överkurs för småsparare.

Investera i råvaror

Råvaruhandel handlar om att köpa eller sälja råvaror utifrån förutsägelser om deras framtida prisutveckling. Olja, guld, silver, kaffe, naturgas, sädesslag och platinum är exempel på råvaror som köps och säljs i stor omfattning på råvarumarknaden. Du kan handla med råvaror på börser och särskilda marknadsplatser online. Det handlar sällan om att köpa själva råvaran i fysisk form, utan det man handlar med är värdepapper som motsvarar en viss mängd av råvaran man köpt. Du kan också köpa aktier i företag som sysslar med särskilda råvaror, eller fonder som har den inriktningen. Det finns alltså flera olika sätt att sälja och köpa råvaror.

Råvaruhandeln brukar gå upp i ekonomiska kriser då aktier och fonder tappar i värde. De som säljer sitt aktieinnehav när börserna går ner binder ofta kapitalet till råvaror, eftersom de anses vara mer stabila än de flesta andra investeringsformer. Detta gäller inte minst guld och silver som är klassiska tillflykter i orostider. Guld anses ha potential att stiga kraftigt i värde om vi skulle drabbas av stor politisk oro och krigshot i världen.