Råd om investeringar

Guide till fastighetsaffärer

 

Har du en del pengar som du inte riktigt vet hur du ska kunna få så stor avkastning för som möjligt? Att investera i fastigheter har, historiskt sett, varit ett framgångsrecept för den som velat mångdubbla sina tillgångar. Det faktum att vi har befolkningstillväxt är en av de anledningar som gör att priset på mark och byggnader ökar i nästan hela världen. Priset på fastigheter i attraktiva områden ökar också, eftersom konkurrensen mellan dem som vill bo med till exempel havsutsikt också ökar. I den här texten ska vi ta upp hur man som privatperson kan dra nytta av det och tjäna ordentligt med pengar på fastigheter. I Sverige har det länge varit mer lönsamt än att investera i aktier. Särskilt för dem som hängt med i konjunktursvängningarna och som sålt i tid, och sedan investerat igen när marknaden varit på väg att börja återhämta sig.

Vinst vid försäljning eller hyresintäkter?

Ett bra sätt att påbörja en liten karriär i fastighetsbranschen är att helt enkelt köpa en lägenhet eller ett litet hus som man sedan hyr ut.Ett välskött hus kan du sälja med förtjänst Då kan man alltså inkassera hyresintäkter tills dess att marknaden är rätt, och man har möjlighet att sälja till ett pris som man är nöjd med. I idealfallet använder man sedan förtjänsten från den första försäljningen till att köpa två fastigheter som man hyr ut och sedan säljer när man kan göra vinst. Sen är karusellen igång! Ett alternativ är att satsa på hyreshus, det är dock en typ av investering som kräver mycket kapital, och en bra kontakt på banken. Det går ofta att låna till den här typen av investering eftersom fastigheter är väldigt bra säkerheter.

Det finns inget som säger att du måste hålla dig till svenska fastigheter, men se till att du kan skattereglerna och har ett hum om den förväntade utvecklingen på bostadsmarknaden i det land där du vill investera. Många som kommer igång med att investera i fastigheter bildar företag eftersom det kan ge vissa skattemässiga lättnader.

Investera i fastigheter du bor i

Man talar ofta om det “borace” vi har haft i Sverige under en längre tid. Att köpa en bostad och sedan sälja den, varpå man köper en större bostad som man också säljer efter några år, har kunnat generera många vinster. Många har fått in betydligt mer pengar på det sättet än vad de gjort på sitt arbete under motsvarande tid. Nu tror dock många att vi nått en gräns där det inte längre är lika säkert att man kan räkna med fortsatt “rally” på bostadsmarknaden. Men så länge man själv trivs med sitt boende och inte måste sälja så har man ju i alla fall en bostad.

Att investera smart i en fastighet som man redan äger innebär att man genomför förbättringar och renoveringar. Dessa höjer värdet på en fastighet man vill sälja, efter det att man dragit av kostnader för arbete och material.